Privacybeleid

Versie 2

Certinergie hecht veel belang aan transparantie: Wat doen we met uw persoonsgegevens – Hoe verzamelen we ze – Hoe bewaren we ze – Hoe lang behouden we ze – Hoe kunt u uw gegevens wijzigen/wissen.

Certinergie verwijst naar de EU organisatie en kan verwijzen naar een of meerdere afzonderlijke juridische entiteiten. De verantwoordelijke voor de verwerking die de persoonlijke informatie, die een bezoeker aan Certinergie.be (‘onze Website’) verstrekt, verzamelt en verwerkt, is het aangesloten kantoor van Certinergie in het land van de bezoeker of een ander aangesloten kantoor van Certinergie waaraan de bezoeker zijn persoonlijke informatie verstrekt heeft.

De onderstaande verklaring is onze privacyverklaring voor de wereldwijde organisatie van aangesloten kantoren van Certinergie en andere entiteiten binnen de Certinergie-groep. Hier beschrijven we de praktijken die we volgen om de privacy van alle bezoekers aan onze Website te respecteren.

In deze verklaring wordt persoonlijke informatie verstaan als gegevens die betrekking hebben op een persoon en die deze persoon rechtstreeks of onrechtstreeks identificeren, zoals uw naam en uw contactgegevens. Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke informatie, verzoeken we u contact op te nemen met GDPR@certinergie.be of uw gebruikelijke vertegenwoordiger van Certinergie.

Verzameling, gebruik, openbaarmaking, keuze

U hoeft zich niet te registreren om de website van Certinergie (onze Website) te kunnen gebruiken. Als u gewoon een bezoeker bent, verzamelen we geen persoonlijke informatie over u, tenzij in beperkte mate door het gebruik van cookies voor Google-statistieken om de prestaties van onze Website en uw surfervaring te verbeteren.

Wat is een cookie?

Een ‘cookie’ is een technologie die onze Website in staat stelt om informatietokens (‘identifiers’) op te slaan in uw browser die enkel door onze Website gebruikt worden terwijl u op onze Website surft. Cookies worden niet gebruikt om de persoonlijke identiteit te bepalen van iemand die gewoon onze Website bezoekt.

Hoe schakel ik cookies uit?

Als u geen cookies van onze Website wilt ontvangen, kunt u uw browser zo instellen dat hij u verwittigt wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u het al dan niet aanvaardt. Wees u er echter van bewust dat u niet ten volle van onze Websites zult kunnen genieten als u cookies uitschakelt in uw browser. U zult bijvoorbeeld niet kunnen genieten van automatisch inloggen en andere personaliseringsfuncties.

Wanneer u op www.certinergie.be browset en niet communiceert met de website voor onlinediensten of producten van Certinergie, browset u anoniem. Persoonlijk identificeerbare informatie – zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres – wordt niet verzameld terwijl u browset.

U mag de website gebruiken om zich in te schrijven voor een dienst van Certinergie. In dat geval gebruiken we veiligheidsmaatregelen, zoals versleuteling met behulp van Secure Sockets Layer (SSL)-technologie, om de veiligheid van uw informatie te beschermen.

Helaas is geen enkele gegevensoverdracht via internet gegarandeerd 100 % veilig. Bijgevolg, en ondanks onze inspanningen, kan Certinergie niet instaan voor de veiligheid van informatie die u aan ons (inkomend) of naar of van onze onlineproducten en -diensten verstuurt. Certinergie garandeert echter dat haar uitgaande gegevensoverdracht veilig is door het gebruik van Secure Sockets Layer.

U bevestigt hierbij dat Certinergie niet verantwoordelijk is voor onderschepte informatie die via internet verstuurd wordt, en u ontslaat ons van elke vordering die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van informatie die op een ongeoorloofde manier onderschept werd.

U moet zich ervan bewust zijn dat andere websites, die verbonden zijn met websites van Certinergie of e-mail, privacybepalingen kunnen bevatten die verschillen van de bepalingen van deze privacyverklaring. Certinergie heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites. Om ervoor te zorgen dat uw privacy beschermd is, raden we u aan om de privacyverklaringen van andere websites die u bezoekt opnieuw te bekijken.

Wanneer u een geregistreerde bezoeker wordt op onze Website of besluit om op andere manieren met onze Website te communiceren, zullen we bepaalde persoonlijke gegevens van u verzamelen. Het soort persoonlijke informatie dat we verzamelen, zal variëren, maar kan uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, facturatie- en leveringsgegevens en e-mailadres omvatten. Het soort product of dienst dat u zoekt, zal bepalen welke persoonlijke informatie we verzamelen.

U kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om zich in te schrijven voor:

 1. E-mailmeldingen Certinergie biedt een e-mailmeldingdienst aan bezoekers van de website aan, waarin we abonnees e-mailupdates sturen wanneer nieuwe informatie aan onze Website toegevoegd wordt.
 2. Interesse tonen in werken voor Certinergie Onze Website biedt u de mogelijkheid om uw interesse om voor ons te werken te registreren of om voor een vacature te solliciteren.
 3. Certinergie-enquête Certinergie kan enquêtes houden via onze Website. Deelnemers kunnen gevraagd worden om persoonlijke informatie (naam, contactgegevens, enz.) te geven naast hun mening of feedback.
 4. Evenementen Certinergie vergemakkelijkt de inschrijving voor evenementen via onze Website of soms via websites van derden. Er kan persoonlijke informatie verzameld worden via inschrijvingsformulieren voor evenementen. Het soort informatie dat verzameld wordt, kan verschillen. Certinergie kan informatie van inschrijvers delen met derden in verband met het evenement.
 5. Klantenportal van Certinergie Als uw contactpersoon bij Certinergie u toegangsrechten gegeven heeft voor de klantenportal van Certinergie, raden we u aan om kennis te nemen van de volledige privacyverklaring die verbonden is aan deze dienst. U hebt toegang tot de verklaring zodra u inlogt bij de klantenportal van Certinergie.

Als u zich inschrijft op onze Website, wordt uw persoonlijke informatie opgeslagen in ons Customer Relationship Management (CRM)-systeem. De gegevens van inschrijvers die 18 maanden niet meer gebruikt werden en die geen enkele contractuele verbintenis hebben, worden uit ons CRM-systeem gewist.

Speciale categorieën persoonsgegevens

Certinergie verzamelt geen speciale categorieën persoonsgegevens (gevoelige persoonlijke informatie) via onze Website.

Beveiliging

Certinergie spant zich in om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de informatie die het tijdens zijn activiteiten verkrijgt, te beschermen. Toegang tot deze informatie is beperkt en er werden beleidslijnen en procedures ingevoerd die erop gericht zijn de informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde openbaarmaking.

Openbaarmaking

CCertinergie mag uw persoonlijke informatie alleen openbaar maken buiten Certinergie:

 • Als deze openbaarmaking nodig is om aan uw verzoek te voldoen en betrekking heeft op een derde partij waarmee Certinergie een overeenkomst heeft.
 • Wanneer dit uitdrukkelijk gevraagd wordt door de bezoeker van de website.
 • Zoals vereist door bevelschrift of een andere wettelijke vereiste of regelgeving.
 • Certinergie mag een beroep doen op externe dienstenaanbieders om te helpen met, bijvoorbeeld, de informatica en andere administratieve ondersteunende diensten om onze Website te beheren.

Uw persoonlijke informatie beheersen

Certinergie verzamelt of stelt geen persoonlijke informatie samen die door onze Website verkregen werd voor verspreiding of verkoop aan externe partijen voor consumentenmarketingdoeleinden of om mailings te hosten voor rekening van derden.

U hebt wettelijk het recht om details van de persoonlijke informatie die we over u hebben, te vragen. Certinergie biedt u de mogelijkheid om uw persoonlijke informatie juist en actueel te houden. Als u op gelijk welk moment wilt dat Certinergie uw persoonlijke informatie corrigeert of schrapt of de verwerking ervan beperkt, of als u bevestiging wil dat uw persoonlijke informatie al dan niet door Certinergie verwerkt wordt, als u uw persoonlijke informatie wilt raadplegen, uw recht op gegevensportabiliteit wilt uitoefenen of uw toestemming voor de verwerking wilt intrekken, verzoeken we u contact op te nemen met GDPR@certinergie.be.

Kinderen

Deze website is niet bedoeld om door kinderen gebruikt te worden. We begrijpen het belang van het beschermen van informatie van kinderen, vooral in een onlineomgeving, en we verzamelen of bewaren niet bewust informatie over kinderen.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Certinergie kan deze privacyverklaring indien nodig wijzigen. We wijzen erop dat, als de verklaring gewijzigd wordt, het tot 30 werkdagen kan duren vooraleer de nieuwe privacypraktijken geïmplementeerd worden. Bekijk regelmatig deze pagina als u wijzigingen wilt bijhouden.

Uitschrijven

Certinergie geeft u de keuzes met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke informatie. Als u zich via Certinergie.be ingeschreven hebt voor updates met betrekking tot Certinergie en niet langer e-mails wenst te ontvangen, verzoeken we u onze uitschrijfpagina te bezoeken in de toepassing waarvoor u zich ingeschreven hebt.

Rechten van gegevenssubjecten

Mensen van wie de persoonsgegevens opgeslagen worden, worden gegevenssubjecten genoemd. Certinergie onderschrijft volledig de algemene wetten inzake gegevensbescherming en gegevenssubjecten kunnen de volgende rechten uitoefenen:

 1. Een recht van toegang van het subject. Een gegevenssubject heeft het recht om de persoonsgegevens die over hem of haar bewaard worden, te ontvangen van een verantwoordelijke voor de verwerking. De verantwoordelijke voor de verwerking kan hiervoor een vergoeding vragen (meestal rond € 10).
 2. Een recht op verbetering. Een gegevenssubject kan een verantwoordelijke voor de verwerking dwingen om fouten in de gegevens die over hem bewaard worden te verbeteren.
 3. Een recht om vergeten te worden. Een gegevenssubject kan het gebruik van informatie voorkomen (wissen) als dat hem/haar ongemak kan bezorgen. Behalve wanneer het wettelijk verplicht is om deze informatie bij te houden.
 4. Een recht om direct marketing te verhinderen. Een gegevenssubject kan verhinderen dat zijn/haar gegevens gebruikt worden bij pogingen om hem/haar dingen te verkopen (bv. door junkmail of ‘cold calling’).
 5. Een recht om automatische beslissingen te voorkomen. Een gegevenssubject mag aangeven dat hij/zij niet wil dat een gegevensgebruiker ‘automatische’ beslissingen voor hem/haar neemt wanneer een computer door middel van een puntensysteem bijvoorbeeld over een leningaanvraag beslist.
 6. Een recht om gegevensportabiliteit aan te vragen. Een gegevenssubject kan aan Certinergie vragen om zijn/haar persoonsgegevens te verstrekken in een digitaal leesbaar formaat (bijvoorbeeld om gebruikt te worden als input voor andere dienstenaanbieders). De verantwoordelijke voor de verwerking kan hiervoor een vergoeding vragen (meestal rond € 10).